Objavil(-a) Jaka Cebe / Uncategorized / 0 Komentarjev

Zadenite novoletno darilo!

V prazničnem decembru se tudi mi počutimo dobrosrčni, zato smo pripravili

VELIKO BOŽIČNO NAGRADNO IGRO

Podarjamo:
DIGITALNI TESTER BAZENSKE VODE
AquaCheck

Prijavite se sedaj

in sodelujte v nagradni igri podjetja Remax bazeni & wellness.

 

Med vsemi prijavljenimi bomo 21.12.2018 izžrebali nagrajenca,

ki bo ŠE PRED BOŽIČEM po pošti prejel

Aquacheck Truecheck, digitalni tester s 50 lističi,

v vrednosti 103,70€.

 

 

Pravila in pogoji nagradne igre meseca Decembra 2018

 

  1. Organizacija in namen/cilj nagradne igre; Spletno nagradno igro prireja podjetje Remax d.o.o., Tržaška 23, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator), z namenom spodbujanja prodaje storitev in povečanja prepoznavnosti ter prijav na e-novice
  2. Sodelovanje v nagradni igri; V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije. Udeleženec (-ka) lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Mlajši od osemnajst let lahko v nagradni igri sodelujejo, nagrajenec je lahko mladoletna oseba, ki za koriščenje nagrade potrebuje pisno soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se udeleženec strinja in, da sprejema ta pravila in pogoje nagradne igre. Strinja se s pogoji prijave na e-novice organizatorja za namene sporočanja novic in aktualne ponudbe. Le prijavljeni na e-novice sodelujejo v elektronskem žrebanju za izbor nagrajenca. Izžrebani bodo na poziv morali posredovati svoje osebne podatke za prevzem nagrade. Bonitete in popusti, ki izhajajo iz nagradne igre se ne seštevajo.
  3. Trajanje nagradne igre; Nagradna igra bo potekala od 1.12.2018 do 21.12.2018. Sodelovanje v nagradni igri bo v navedenem obdobju mogoče prek povezave na spletni strani www.remax.si in spletne prijave na e-novice
  4. Potek nagradne igre; Na spletnih straneh https://www.remax.si/enovice/ izpolnite prijavni formular in pritisnite Prijava.  Na svoj spletni naslov boste prejeli potrditven mail s povezavo za potrditev prijave. Kliknite to povezavo, dopolnite podatke in potrdite prijavo. V elektronskem žrebu bodo sodelovale vse prijave. prispele do 21.12.2018, med katerimi bomo ta dan izžrebali nagrajenca in mu še isti dan poslali nagrado po Pošti Slovenije.
  5. Nagrajevanje in pravila žrebanja; Žrebanje nagrajencev bo izvedeno 21.12.2018 z naključnim izborom med vsemi, ki se prijavijo na e-novice. Nagrajenci bodo objavljeni na straneh Remax na Facebooku in Instagramu. Nagrajenec se mora na poziv odzvati in v povratnem sporočilu posredovati popolne osebe podatke za prevzem nagrade; to so ime, priimek, naslov in davčna številka. Rezultati žrebanja so dokončni. Nagrada se pošlje na posredovani naslov. Če se nagrajenec ne odzove na poziv in ne posreduje svojih podatkov ali nagrade poslane po pošti ne prevzame po pogojih Pošte Slovenije, ni upravičen do nagrade.
  6. Nagrade; Nagrado/-e podeli organizator. Nagrada je 1 kos AquaCheck True Test digitalni tester bazenske vode na lističe. Nagrada ne vključuje dodatnih storitev in davka iz naslova Odmere dohodnine iz naslova nagradnih iger (http://www.finance.si/192949) in drugih dajatev. Nagrajenec se zavezuje k morebitnemu plačilu odmerjene višine akontacija.
  7. Prevzem nagrad, obveščanje in sporočanje; Nagrajenci bodo objavljeni pod objavljenim sporočilom nagradne igre in z zasebnim sporočilom po epošti. V zasebnem sporočilu bodo obveščeni o nagradi in pogojih ter načinu prevzema nagrade. Nagrajenec mora do Izžrebanec bo do nagrade upravičen, če bo ob prijavi pravilno vnesel vse svoje podatke (če je izžrebanec mladoletna oseba, posreduje eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik, ki za mladoletnika tudi prevzame nagrado). Če izžrebanec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov organizatorju ali jih navede nepopolno, če so neresnični ali če izžrebanca ni mogoče obvestiti o nagradi, če izžrebancu kako drugače ni mogoče izročiti nagrade ali če pride do kršitve teh pogojev, izžrebanec izgubi pravico do nagrade, ne da bi bil upravičen do kakršnega koli drugega nadomestila. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. Za prevzem glavne nagrade mora nagrajenec prevzeti nagrado, poslano po pošti.  Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, vendar za nagrade v vrednosti do 42,00 EUR niso obremenjene z dohodnino. Če je vrednost nagrade nad 42,00 EUR, je nagrajenec obvezan k plačilu akontacijo dohodnine, ki znaša 25% bruto vrednosti nagrade.
  8. Plačilo storitev; Sodelovanje v nagradni igri prek interneta je brezplačno. Za sodelovanje niso zahtevana nikakršna doplačila, turistične takse ali davčne dajatve. Internetno povezavo uporabniku zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.
  9. Zasebnost in varovanje podatkov; Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke o sodelujočih v nagradni igri uporabil in obdeloval izključno za potrebe spletnega trženja, ter za potrebe, ki izhajajo iz 2. točke teh pravil. Organizator se obvezuje, da bo podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavnimi predpisi. Udeleženec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ime priimek in kraj, objavljeni na spletni strani www.facebook.com/bazeni.remax/, www.remax.si. Sodelujoči lahko morebitne kršitve njegovih pravic kadarkoli sporoči na naslov Remax d.o.o., Tržaška 23, 2000 Maribor oziroma na epoštni naslov: info@remax.si. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da se udeleženec strinja s temi pogoji nagradne igre.