Bazensko vodo moramo nujno vzdrževati, če jo želimo v bazenu obdržati daljše obdobje. 

Pri kemični čistoči vode pa moramo paziti na različne vrednosti, ki jih izmerimo s pomočjo posebnih pripomočkov. Bazenska voda je zelo občutljiv medij, ki se neprestano spreminja zaradi vremena, temperature in količine kopalcev. Za brezskrbno kopanje je izrednega pomena, da so kemični parametri v vodi vedno pravi in ustrezni.

Kemična priprava vode je sestavljena iz:

  •  analize bazenske vode,
  • uravnavanja pH vrednosti,
  • dezinfekcije bazenske vode,
  • preprečevanja nastanka alg,
  • kosmičenja ali flokulacije,
  • nege filtra.

Analiza bazenske vode 

Spada med najpomembnejša tedenska opravila, povezana z bazenom. Zanjo uporabljamo ročne ali elektronske analizatorje. Analiza je merilo, na podlagi katerega dodajamo sredstva za vzdrževanje kakovostne bazenske vode. Če opravljamo analizo ročno, jo pri družinskem bazenu navadno opravimo dva do trikrat tedensko in zanjo potrebujemo, skupaj z dodajanjem sredstev za vzdrževanjem, pet do deset minut. Naprave za avtomatsko testiranje in doziranje analizirajo vodo neprekinjeno in skrbijo za pravilno dodajanje sredstev, mi pa skrbimo za to, da je vedno na razpolago dovolj sredstev za vzdrževanje vode.

Uravnavanje pH vrednosti

Optimalna pH vrednost za nadaljnjo nego vode je med 7,0 in 7,4. Ta vrednost je naravnana tako, da dosežemo najprimernejše razmerje med počutjem kopalca, življenjsko dobo bazenskih delov in najbolj učinkovitim delovanjem sredstev za vzdrževanje vode. Negativne vplive previsoke ali prenizke pH vrednosti lahko preprečimo s pravilnim uravnavanjem, zato je potrebno pH vrednost testirati vsaj enkrat tedensko.

Dezinfekcija bazenske vode

Za dezinfekcijo obstaja več načinov. Najpogostejši so: 

  • Dezinfekcija s klorom, 
  • elektroliza soli,
  • dezinfekcija z aktivnim kisikom,
  • dezinfekcija z bromom.

TUKAJ si oglejte si video ročnega testiranja vode:

Za podrobnejše informacije smo Vam na voljo vsak delavnik med 8.00 in 16.00 v naših prostorih na Tržaški 23 v Mariboru, po telefonu 02/300 00 70 ali po e-pošti na naslov info@remax.si.