Osnovna skrb vsakega lastnika bazena je ohranjanje neoporečne bakteriolško neoporečne bazenske vode

Za ohranjanje bakteriološko neoporečne bazenske vode moramo uporabljati nekatera osnovna dezinfekcijska sredstva, kot so klor, kisik, brom, ozon in podobne, v ustreznih priporočljivih odmerkih. Da dezinfekcijska sredstva ustrezno delujejo je nujno vzdrževati v vodi vrednost pH med 7,0 in 7,4. Navedene vrednosti dosežemo z doziranjem pH minusa ali pH plusa. Da onemogočimo rast alg vodi dodajamo sredstva proti algam.

V primeru, da opazimo kalnost vode preverimo vsebnost klora, vrednost pH in če le-te odgovarjajo priporočenim vrednostim za odpravo kalnosti vodi dodamo sredstvo za bistrenje (flokulant). Velja splošno opozorilo za vse vrste sredstev za vzdrževanje vode, da pred uporabo natančno preberemo priložena navodila in jih upoštevamo, predvsem zaradi nevarnosti zastrupitve, in sredstva za vzdrževanje vode ne mešamo med seboj. Sredstva za vzdrževanje vode ne smejo biti v dosegu otrok.